Info och villkor

Kursavgifter

Kursavgiften ska vara klubben tillhanda i god tid före första kurstillfället. Medlemskap i Åtvidabergs Hundklubb erfordras - se bli medlem.

- Kursavgiften för ordinarie terminskurserkurser är 600 kr/termin. Eventuell kurslitteratur tillkommer.
- För samträningsgrupper och ungdomsgruppen är avgiften 250 kr.
- Samträningar kostar 250 kr och är ej instruktörsledd.

En anmälan till en studiecirkel är bindande. Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi de villkor som Konsumentverket och Folkbildningsförbundet enats om.

  • Du har rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast en vecka före kursstart. Om betalning redan skett har du rätt att återfå hela kursavgiften.
  • Avbokar du dig senare än en vecka före kursstart får du betala en administrativ avgift på 100 kr.
  • Om du avbryter ditt deltagande i kursen när den har startat har du ingen rätt till åter­betalning av kursavgiften.
  • Om klubben tvingas ställa in en cirkel har du rätt att återfå hela kursavgiften.

Fullständiga villkor finns på http://www.studieframjandet.se/ostergotland/Ovrigt/Anmalningsvillkor/

Försäkringsskydd

Information om försäkringsskydd för Åtvidabergs Hundklubb finns här försäkringsskydd_åhk.pdf

Vaccination

Din hund måste vara vaccinerad mot valpsjuka enligt Svenska Kennelklubbens bestämmelser vid tävlingsverksamhet. Ta med vaccinationsintyg och kvitto/eller annan handling som styrker att kursavgiften är betald vid första kurstillfället.

För vissa typer av kurser, t.ex. kortkurser, seminarier, internat och längre utbildningar, gäller andra anmälningsvillkor.