Utställning

Det primära ändamålet med hundutställningar är att bedöma hundar utifrån gällande rasstandard med fokus på rastyp, konstruktion och sundhet. På så sätt kan man avla för friska och sunda hundar, som så mycket som möjligt liknar den standard som finns för varje ras. Då endast renrasiga hunar har en standard bedöms endast sådana. Av många hundägare upplevs också hundutställningar som en trevlig och social hundsport där du visar upp din hund och kan vinna priser och andra utmärkelser. Du får också chansen att träffa andra hundintresserade, och du som är uppfödare kan få vägledning vid avel.

Utsällningssektionens syrelse och ansvariga
Cecilia Särud Daliella Nilsson Sandra Karlsson
Cecilia Särud Daniella Nilsson Sandra Karlsson
Mail cilica@spray.se Mail daniellatc@hotmail.com Mail chiikk87@hotmail.com