Styrelsen 2018

Johan Ljung Cecilia Särud Malin Persson
Ordförande
Johan Ljung
johan.ljung@live.se
Vice ordförande
Cecilia Särud
ciccifinntorp82@gmail.com
Ledamot och kassör
Malin Persson
perssonmalin1971@gmail.com
Linnéa Mia Sernfalk Birgit Haglund
Ledamot och sekreterare
Linnéa Nilsson
linneanilsson_90@hotmail.com
Ledamot
Mia Sernfalk
mimmipigg69@gmail.com

Ledamot
Birgit Haglund
Birgit.haglund@gmail.com

Jonas Arvidsson Daliella Nilsson Nickals Johansson
Ledamot
Jonas Arvidsson
storarvid@telia.com
Suppleant
Daniella Nilsson
daniellatc@hotmail.com
Suppleant
Nicklas Johansson
Mail kommer att uppdateras
 
Valberedning Email till klubben: atvidabergshundklubb@gmail.com
Sammankallande: Helen Ljung
Suzanne Nilsson
Camilla Rehn
 
Arbetsutskott:
Johan Ljung
Cecilia Särud
Malin Persson
Linnéa Nilsson

Revisorer
sammankallande: Anna Mossberg
Carl-Anders Lundgren, revisor
0120-210 88, 073-822 10 88