Styrelsen 2017

Johan Ljung Jonas Arvidsson Malin Persson
Ordförande
Johan Ljung
johan.ljung@live.se
Vice ordförande
Jonas Arvidsson
storarvid@telia.com
Ledamot och kassör
Malin Persson
perssonmalin1971@gmail.com
Linnéa Mia Sernfalk Jennie Sundquist 
Ledamot och sekreterare
Linnéa Nilsson
linneanilsson_90@hotmail.com
Ledamot
Mia Sernfalk
mimmipigg69@gmail.com

Ledamot
Jennie Sundqvist
jennie_sedvall@hotmail.com

Cecilia Särud Birgit Haglund   
Ledamot
Cecilia Särud
cilica@spray.se
Ledamot
Birgit Haglund
Birgit.haglund@gmail.com
 
Lisa Alm 
Daliella Nilsson
Ingegerd Fred Rosén
Suppleant
Lisa Alm
lisaalm88@hotmail.com

Suppleant
Daniella Nilsson
daniellatc@hotmail.com

Suppleant
Ingegerd Fred Rosén
rosenfredi@gmail.com
Valberedning
Sammankallande: Helen Ljung
Email till klubben: atvidabergshundklubb@gmail.com

Suzanne Nilsson
Camilla Rehn
Revisorer
sammankallande: Anna Mossberg

Carl-Anders Lundgren, revisor
0120-210 88, 073-822 10 88