Sökträd för hemsidan

OBSERVERA att denna sida är under utveckling Saknar du någon information så hör gärna av dig så vi får med så mycket som möjligt

Sök på hemsidan
Hem Aktuellt Om ÅHK Kurs
verksamhet
Sektioner Fotogalleri ÅHK på
Facebook
Till startsidan
|
1 En sida där allt
av det senaste
publiceras.
|
Underkategorier:
|
1 Anmälan till
terminskurser
1 Sektioner
Allmän info
Fotogalleri
Kommer att
göras om
Vidare länkning
till Vår
Facebooksida

Överst finns en
dropdownmeny
för länkar och
dokument

Här finns länkar
1 Anmälan
nyhetsbrev

2 länkningar till
diverse
aktiviteter

Du länkas även
vidare om det finns
mer info om
respektive aktivitet
1 Info om ÅHK
som klubb
LÄNKAR SOM
FINNS PÅ DENNA
SIDA:
INFO OCH
VILLKOR

för kurser finns
länkat här
VILKOR till
Studiefrämjandet
finns länkat här
2 Agility
Info
Sektionsansvar
dokument och
protkoll
3 Rallylydnad
(vilande)
4 Utställning
Info
Utställnings
formulär
(När
det är aktuellt)
Alternativt tas
bort helt
3 medlems-
anmälan
.


4 Policy
och regler
Här finns även en
ruta för nedladdning
av senaste
dokument kopplat
tll respektive aktivitet
2 Styrelse med
Bilder och
kontaktuppgifter
Försäkrings
skydd
som PDF fil
Instruktörs
sektion

Info och
sektionsansvarig
5 SWISH info

6 GDPR info
Här finns även en
ruta där vårt
facebook
informationsflöde
visas
3 Policy för ÅHK
Här finns även:
DOKUMENT o
LÄNKAR

> Policy
och värdegrund

> SKK
Förenings

paketet

> SKK:s policy
relationen
hund människa

> SKK Stadgar
  Sektionsansvar
dokument och
protkoll

Vilande
sektioner

6 Ungdoms -
sektion
(Vilande)
7 Lydnads-
Sektion
(Vilande)
8 Person och
viltspår

(Vilande)
   
    4 Bli medlem
Formulär för
medlemsanmälan
 
  5 Hitta till oss
6 Dokument:
Mötesprotokoll
Handlingar
Detaljplan
Policydokument
Med mera...

7 Sektions
roller
:
Beskrivning av
sektionerna mm
Samt länk till
SEKTIONER
8 Ansvars
områden

Beskrivningr av
styrelsens
ansvarsområden


    9 GDPR Info        
    10 ARKIV gamla
protokoll, filer
aktiviteter,
diverse klubb
aktivityeter från
2013 och framåt