Sektionerna

Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Till sin hjälp har de sektioner inom varje verksamhetsområde. Dels finns sektioner i respektive tränings-/tävlingsgren (lydnads-, agility-, person- och viltspår samt utställningar) som ansvarar för kurser, temakvällar, föreläsningar, tävlingar och utrustning inom respektive område. Dessutom finns sektioner för att få annan verksamhet på klubben att fungera. Dessa sektioner ansvarar för klubbområde och klubbstuga, information, instruktörsfrågor, ungdomsverksamhet och kursverksamhet. I varje sektion finns en ansvarig som har nära kontakt med styrelsen. Alla möten i styrelse och sektioner protokollförs och publiceras på klubbens hemsida.

Våra ansvarsområden är uppdelade enligt följande:

 - Klubbstugesektion - Birgit Haglund
- Klubbområdessektion - Evert Kjellberg, delvis. Staket mm. Ej gräs och trim där fortsätter vi med AME
- Informationssektion och marknadsföring - Johan Ljung och Jonas Arvidsson
- Instruktörs och Utbildningssektion - Sandra Lindblom
- Agilitysektion - Malin Persson
- Lydnadssektion - Lisa Alm
- Rallylydnadssektion - Agneta Liljegren
- Ungdomssektion - Daniella Nilsson
- Utställningssektion - Cecilia Särud
- SFR kontakt - Isabelle Jansson