Kursutbud

Gemensamt för alla kurser gäller att…..

  • Du och Din hund tränar på egen hand mellan kurstillfällena .
  • Du är med på alla lektioner, även om din hund inte kan vara med på grund av skada, sjukdom eller om Din tik löper.
  • Det är Dig det beror på hur långt Du och Din hund ska komma i träningen!
  • Det är Du som tränar din hund och instruktörerna som ger anvisningar och vid behov hjälper Dig tillrätta.
  • Alla kurser omfattar ca 8 tillfällen.
  • Varje kurstillfälle omfattar oftast tre 45 minuters lektioner.
  • Kursen omfattar både teori och praktik.
  • Samträning är ej instruktörsledd kurs utan deltagarna tränar tillsammans och hjälper varandra. En instruktör brukar dock finnas på plats bland deltagarna.
  • Vid förhinder meddela alltid Din instruktör.

VALPKURS:

Lämplig ålder på valparna är 4 - 6 månader. Här läggs grunden för hundens fortsatta utveckling. Ett litet axplock ur kursprogrammet: Kontaktövningar, allmän visitation, hundens beteende, koppelträning, inkallning, ledarskap, miljöträning, och friskvård.

Efter genomgången kurs är du väl förberedd för att fortsätta med Grundkurs.

UNGHUNDSKURS, del 1 och 2
Denna kurs erbjuder individanpassad träning, vilket innebär att vi instruktörer tillsammans med dig som förare går igenom vad just du och din hund behöver jobba med. Teorin kommer att vara gemensam. Du kommer att få jobba med att bygga och förstärka RELATIONEN till din hund. Du kommer att få redskap för att fostra och hantera din unghund.

Kursen kommer att hållas på lördagar/söndagar ( fyra tillfällen och ) och det kommer att vara minst två veckor mellan kurstillfällena – gott om tid att träna!

Eftersom kursen bygger på individanpassad träning, behöver du inte ha gått del 1 för att få vara med på del 2.

Kursen riktar sig till hundar mellan 6 och 24 månader. För dig som går del 2 av kursen gäller att din hund får vara högst 30 månader.

GRUNDKURS
En kurs för dig som vill kunna ha grundläggande hantering av hunden.
Vi fokuserar på samarbetet mellan dig och din hund.
Vårt mål är att ni skall få så bra kontakt som möjligt i varierande situationer där det förekommer olika former av störning.
Vi kommer även gå igenom lite grundläggande moment som man har användning av i sin träning med hunden.
Inkallning, sitt, ligg mm.
Här pratar vi om vad som kan inträffa i hundens utveckling som gör att vi gemensamt måste jobba mot målet att få en lugn och stabil hund.
Träningen fokuserar på glädje, gemenskap och kontakt.
All träning är bra träning och oavsett vad man tänkt att göra i framtiden så är denna kurs en språngbräda framåt där vi sätter era mål i fokus och lägger grunderna som innebär att ni kommer med träning kunna gå vidare och utvecklas tillsammans med hunden mot framtida mål.

VARDAGS-/ALLMÄNLYDNAD
Målet med denna kurs är att få en god allmänlydnad och ett bra samarbete med hunden. Praktiskt kommer vi att ägna oss mycket åt miljöträning och träning av vardagssituationer samt att hundarna skall kunna ”umgås” på ett avspänt sätt. Vi tränar bl.a. kontakt, inkallning, hantering så att vi kan ha med oss hundarna "överallt" och passivitet. Teorin omfattar t.ex. Inlärnings­metodik, mentalitet, och ledarskap.

TÄVLINGSLYDNAD - STARTKLASS
En kurs i de nya lydnadsmoment i startklass. Vi kommer gå genom hur momenten ser ut och vad som står i regelboken i utförande och bedömning för att sedan gå ut och träna de roliga momenten tillsammans med sin hund. Målet är att känna att man vågar sig ut på tävlngsplan efteråt. Nya regelboken kommer finnas på klubben som kurslitteratur och finns att köpas för de som inte redan har den.

AGILITY NYBÖRJARE
Agility är en sport för alla hundraser och förare. Hunden ska ta sig igenom en hinderbana med bl.a hopphinder, tunnlar, slalom och balanshinder så snabbt som möjligt med hjälp av förarens signaler och röst. I kursen ingår både teori och praktik, där målet är att alla ska påbörjat inlärningen av samtliga hinder och klara en enklare hoppkombination.
Krav för deltagande: Hunden ska fyllt 12 månader och genomgått grundkurs eller motsvarande. Hunden ska kunna vara lös bland andra hundar och komma på inkallning. Inträdesprov genomförs första tillfället.

AGILITY FORTSÄTTNING
Denna kurs vänder sig till dig som har gått nybörjarkurs i Agility eller motsvarande och som känner att du vill fortsätta. Här utvecklar vi grundträningen, kombinationer banor och handling mot tävling.

AGILITY TÄVLING
En kurs för dig som tävlar eller har en grundtränad hund och siktar mot tävling. Vi jobbar med olika handlingsalternativ i och bankombinationer för att plocka fram det bästa ur er som ekipage.

AGILITY SAMTRÄNING
Förkunskapskrav: Gått Agility fortsättning eller motsvarande. Hunden bör kunna alla hinder. Kursen är för dig som vill fortsätta med din agilityträning på egen hand. Deltagarna i gruppen hjälps åt med övningar och banor, dock finns det en ansvarig vid varje kurstillfälle som ger tips och råd.

RALLYLYDNAD NYBÖRJARE
Rallylydnad är en hundsport som är väldigt roligt både för dig som vill hitta en givande aktiver- ing för dig och din hund, men även för dig som har som mål att ut och tävla i Rallylydnad. Här får du lära dig grunderna. Vi tar upp vad man bör tänka på, samt går igenom alla skyltar i nybörjarklassen för att lära oss gå korta slingor och hur man till sist går igenom en hel Rally- lydnads bana.

RALLY FORTS/TÄVLING
På denna kurs fortsätter vi med banträning i nybörjare och fortsättningsklass, detaljträning, högerhandling och börjar träna på moment som ingår i avancerad och mästarklass.

RALLYLYDNAD SAMTRÄNING
Vi bygger upp rallylydnadsbanor och tränar tillsammans. Ej instruktörsledd.

SPÅR - PERSONSPÅR Nybörjar och fortsättning (endast vårtermin)
I de här kurserna får man lära sig och sin hund att spåra människor. Vi kommer att spåra i skiftande terräng. Upptag av spår, vinklar, övergångar vid stigar och markering av apporter. Undervisningen sker helt individuellt efter hund och förares förut­sättningar. Spår med störning, olika längd och liggtid på spåret.

VILTSPÅR - NYBÖRJARE
Vi jobbar med att få hund att intressera sig för viltklövar och blodstänk. Vi lär dem lugnt att ha nosen i backen och arbeta självständigt. Spårlängden utökas efterhand och vi tränar hundarnas uthållighet för att så småningom spåra utan blodstänk och enbart på klöv.

UNGDOMSKURS - AGILITY
Agility för barn och ungdomar upp till 14 år. Vi tränar på en nivå som anpassas utifrån varje ekipage och förutom hinderträning fokuserar vi på glädjen och kontakten hos ekipaget! Det ska vara roligt att träna med sin hund!
Grundkrav: Hunden måste ha fyllt 12 mån.