Instruktörsektionen

ÅHK:s instruktörssektion har i uppdrag att utbilda, vidareutbilda och ta fram instruktörer till klubbens anordnade kurser, samt planera kortkurser som inte ingår i ÅHK:s terminskursutbud. ÅHK behöver ständigt nya ambitiösa instruktörer, har du funderingar eller vill börja utbilda dig kontakt oss för vidare info.

Vi i sektionen

Christina Ödman Johansson
Instruktör
070 674 26 25
chri.odman@telia.com
Annelie Wall Karlsson
073 072 99 33
rizzo87@msn.com
Sandra Lindblom
Instruktör
0739063513
sandrajohans54@hotmail.com
Dokument - Instruktörs sektionen