Instruktörsektionen

ÅHK:s instruktörssektion har i uppdrag att utbilda, vidareutbilda och ta fram instruktörer till klubbens anordnade kurser, samt planera kortkurser som inte ingår i ÅHK:s terminskursutbud. ÅHK behöver ständigt nya ambitiösa instruktörer, har du funderingar eller vill börja utbilda dig kontakt oss för vidare info.

Vi i sektionen

Johan Ljung
Ordförande
johan.ljung@live.se
Cecilia Särud
Vise Ordförande
ciccifinntorp82@gmail.com
Dokument - Instruktörs sektionen